ORIFLAME KOZMETİK olarak ("Biz") gizliliğinizi korumayı ve saygı göstermeyi taahhüt etmekteyiz.

Bu Gizlilik Bildirimi (EULA WEB ADRESİ’nde (EULA) yer alan son kullanıcı lisans sözleşmemiz ve EULA’ya atıfla eklenen her türlü ilave kullanım şartıyla birlikte Kullanım Şartlarımız olarak anılacaktır) aşağıdaki kullanımlarınız için geçerli olacaktır; 

 • Bir kopyasını cep telefonunuza ya da taşınır cihazınıza (Cihaz) yüklediğinizde ya da yönlendirdiğinizde kullanılmak üzere itunes store veya Google Play store (App Sitesi) BAŞKA APP STORE aracılığıyla sunulan mobil aplikasyon yazılımı olan APP İSMİ VE VERSİYONU.
 • EULA belirli bir Hizmet için farklı bir gizlilik politikasının uygulanacağını belirtmedikçe, App Sitesinde veya başka sitelerimizde (Hizmet Siteleri) bulunan App aracılığıyla erişilebilecek hizmetlerin her biri (Hizmetler).

Bu politika, sizden topladığımız ya da sizin bize sağladığınız kişisel verileri ne şekilde işleyeceğimizi açıklamak üzere hazırlanmıştır. Lütfen kişisel verilerinizle ilgili görüş ve uygulamalarımızı ve ayrıca bunları nasıl işleyeceğimizi anlamak için aşağıda verilen bilgileri dikkatle okuyun.

Veri Koruma amaçları doğrultusunda, veri sorumlusu ADRES’inde kayıtlı bulunan ORIFLAME KOZMETİK olacaktır.

Kişisel verilerinizi aşağıda verilen bilgilere uygun olarak işlemekteyiz.

 • Sizden toplayabileceğimiz bilgiler

Sizin hakkınızda aşağıdaki bilgileri toplayabilir ve işleyebiliriz:

 1. Bize verdiğiniz bilgiler. App Sitesinde veya Hizmet Sitelerinde (beraberce “Sitelerimiz”) yer verilen formları doldurarak veya bizimle yazışarak (örneğin e-posta veya sohbet uygulaması aracılığıyla) kendiniz hakkında bize verdiğiniz bilgilerdir. App Sitesini kullanmak üzere kayıt yaparken, bir App indirirken veya kaydolurken, Hizmetlerimizden herhangi birine abone olurken, bir App ya da Hizmet ararken, App’ta ürün satın alırken, bir App’ın sosyal medya fonksiyonları aracılığıyla veri paylaşırken ve herhangi bir App’ı, Hizmetlerimizi ya da Sitelerimizin herhangi birini kullanarak sorun bildirirken verdiğiniz bilgileri içerir. Bizimle iletişim kurmanız durumunda, görüşmeyi kayıt altına alacağız. Bize verdiğiniz bilgiler aşağıdakileri içerebilir:
 2. İsminiz
 3. Cep telefonu numarası
 4. E-posta adresi
 5. Ev adresi
 6. Doğum tarihi
 7. Cinsiyetiniz
 8. Danışma tarihi
 9. Fotoğrafınız
 10. Aşağıdakiler dahil olmak üzere cilt sorunlarınız (app’ın değerlendirme mantığına göre);
  1. Kırışıklıklar
  2. Sıkılık
  3. Koyu lekeler
  4. Solgun cilt
  5. Cilt tipiniz/etnik kökeniniz
 11. Yaşınız
 12. Hesaplanan cilt yaşınız (app’ın değerlendirmesine göre)

   

  Bazı durumlarda bu bilgileri vermemeniz halinde, talep ettiğiniz hizmeti sunmamızın mümkün olmayabileceğini önemle belirtiriz.

 13. Sizin hakkınızda topladığımız bilgiler. Sonuçları ve cilt danışma işlem(ler)inizin geçmişini saklayacağız.
 14. Başka kaynaklardan edindiğimiz bilgiler. İşlettiğimiz diğer websitelerinden veya sunduğumuz diğer hizmetlerden herhangi birini kullanmanız halinde hakkınızda bilgi alabiliriz. Ayrıca üçüncü şahıslarla (örneğin iş ortakları, teknik, ödeme ve teslimat hizmetleri için kullanılan alt yükleniciler, reklam ağları, analitik sağlayıcılar, arama bilgisi sağlayıcılar ve kredi referans kuruluşları) yakın işbirliği içerisinde çalışmaktayız ve kendilerinden sizin hakkınızda bilgi alabiliriz. Marka ortakları ağının diğer üyelerinden de hakkınızda bilgi edinebiliriz.

  Bilgilerin kullanım alanları 

  Hakkınızda sahip olduğumuz bilgileri aşağıdaki şekillerde kullanmaktayız:

 15. Anlaşmazlıkların çözümlenmesi, ücretlerin tahsil edilmesi ve sorunların giderilmesi dahil olmak üzere sizinle aramızdaki her türlü sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerimizi yerine getirmek ve bizden talep ettiğiniz bilgi, ürün ve hizmetleri sağlamak;
 16. Aramızdaki herhangi bir sözleşme ilişkisinden doğan hakları, menfaatleri, yetkileri ve diğer koşulları tarafınıza sağlamak;
 17. Vergi kanunları, sosyal güvenlik kanunları, istatistiksel yükümlülükler vs. dahil olmak üzere aramızdaki işbirliği açısından geçerli olan diğer düzenlemelere uymak;
 18. İlgilenebileceğinizi düşündüğümüz ürün veya hizmetler hakkında size bilgi vermek. Size daha önce sattığımız ya da satmak üzere görüşmelerde bulunduğumuz ürün veya hizmetlere benzeyen başka ürün ya da hizmetler hakkında bilgi vermek için sizinle yalnızca elektronik araçlarla (e-posta veya SMS) iletişim kuracağız. Daha ayrıntılı bilgi için lütfen 6’ncı maddeyi inceleyin;
 19. Hizmetlerimizle ilgili değişiklikler hakkında bilgi vermek;
 20. Sitemizin veya app’ın içeriğinin sizin ve bilgisayarınız için en etkili şekilde sunulmasını sağlamak;
 21. Ağın şirketimizin yanı sıra marka ortakları ağlarımızın diğer üyeleri tarafından etkili bir şekilde yönetilmesini sağlamak;
 22. Siteyi veya app’ı yönetmek ve ayrıca sorun giderme, veri analizi, test, araştırma, istatistik ve anket gibi şirket içi işlemlerde kullanmak;
 23. İçeriğin sizin ve bilgisayarınız veya mobil cihazınız için en etkili şekilde sunulmasını sağlamak için sitemizi veya app’ımızı geliştirmek;
 24. Tercih etmeniz durumunda hizmetimizin interaktif özelliklerine katılmanıza imkan tanımak;
 25. Sitemizin veya app’ımızın güvenliğini ve emniyetini sağlamak;
 26. Size ve başkalarına sunduğumuz reklamların etkinliğini ölçmek veya anlamak ve ayrıca ilgili reklamları tarafınıza sunmak; müşteri memnuniyeti performansı ve benzer çalışmalar bu kapsam dahilindedir ve
 27. Düzenleyici kuruluşların veya diğer yetkili makamların hukuki talep ve isteklerine yanıt vermek.

  Bilgilerinizin açıklanması

   

 28. Verileriniz mobil cihazı ya da bilgisayarı ile cilt analizinizi gerçekleştiren bağımsız güzellik marka ortaklarımızla paylaşılır.
 29. Kişisel verilerinizi satmayız, kiralamayız veya ticaretini yapmayız.
 30. Yukarıda madde 2’de (Bilgilerin kullanım alanları) belirtilen faaliyetlerin ifasında bizi desteklemeleri için grubumuzun şirketlerine (ana şirket ve iştirakleri) kişisel verilerinize erişim ve işleme izni verebiliriz.
 31. Mutlak suretle belirtilen kapsam ve amaçlar doğrultusunda aşağıda ifade edilen seçilmiş tarafların bilgilerinize erişmesine ve işlemesine izin verebiliriz:
 32. İş ortaklarımız: yapmış olduğumuz bir sözleşmenin ifası için birlikte çalıştığımız tedarikçiler ve alt yükleniciler. Herhangi bir sınırlama olmamak kaydıyla taşıyıcılar, kredi tahsilat kuruluşları, faktöring hizmet sağlayıcıları, (seçme ve ambalajlama gibi) lojistik hizmet sağlayıcıları ve müşteri destek hizmeti sağlayıcılarını içermektedir
 33. Marka ortakları ağımızın etkin yönetimini sağlamak üzere marka ortakları ağımızın diğer üyeleri. Kişisel verilerinizi belirtilen amaç doğrultusunda başka marka ortaklarına iletmemizi istemiyorsanız, lütfen privacy@oriflam.com adresinden bize ulaşın.
 34. Size ve başkalarına uygun reklamlar seçmek ve sunmak için verilere ihtiyaç duyan reklamcılar ve reklam ağları. Ayrıca söz konusu toplu verileri reklamcıların belirledikleri hedef kitleye (örneğin belirli bir bölgeden yeni katılan marka ortaklarına) ulaşmalarına yardımcı olmak amacıyla kullanabiliriz.
 35. Sitemizin geliştirilmesi ve optimizasyonu konusunda bize yardımcı olan analitik ve arama motoru sağlayıcıları.
 36. Sizinle sözleşme imzalamamız için bir ön koşul olması halinde kredi notunuzun değerlendirilmesi için kredi referans kuruluşları.
 37. Mesajlarımızı (söz konusu bilgileri almak istemeniz durumunda pazarlama mesajlarımız veya müşteri memnuniyeti mesajlarımız dahil) size göndermemize imkan tanıyan teknik çözümlerin sağlayıcıları; örneğin toplu e-posta çözümleri sağlayıcıları ve toplu kısa mesaj çözümleri sağlayıcıları.

  Ayrıca aşağıdaki durumlarda kişisel verilerinizi üçüncü şahıslara açıklayabiliriz:

 38. Herhangi bir faaliyet ya da varlığı satmamız, satın almamız ya da başka şekillerde devretmemiz durumunda kişisel verilerinizi ilgili faaliyet ya da varlıkların muhtemel satıcısına, alıcısına veya devralan tarafa açıklayabiliriz.
 39. Şirketimizin veya varlıklarının tamamına yakınının bir üçüncü şahıs tarafından satın alınması durumunda müşterilerle ilgili kişisel veriler de devredilen varlıklar kapsamında değerlendirilecektir.
 40. Herhangi bir hukuki yükümlüğe uymak ya da politikalarımızı ve/veya kullanım şartlarımızı ve/veya yürürlükteki diğer sözleşmeleri uygulamak veya yürürlüğe almak ya da şirketimizin, müşterilerimizin veya başkalarının haklarını, mülklerini veya güvenliğini koruma altına almak üzere kişisel verilerinizi ifşa etme veya paylaşma yükümlülüğü taşımamız durumunda kişisel verilerinizi açıklayabiliriz. Dolandırıcılığın önlenmesi ya da kredi riskinin azaltılması amacıyla diğer şirket ve kuruluşlarla yapılan bilgi alışverişi bu kapsamda değerlendirilir.

  Kişisel verileriniz nasıl ve nerede saklanır

   

  Hakkınızda topladığımız veriler Avrupa Ekonomik Alanı ("AEA") dışında bir lokasyona aktarılabilir ve bu tür bir lokasyonda saklanabilir. Ayrıca AEA dışında faaliyet gösteren ve bizim ya da herhangi bir tedarikçimiz için çalışan görevliler tarafından işlenebilir. Söz konusu görevliler, diğer faaliyetlerin yanı sıra, siparişlerin karşılanması, ödeme bilgilerinizin işleme alınması ve destek hizmetlerinin sunulması gibi faaliyetlerde bulunabilirler.

  Verilerinizin bu Gizlilik Politikasına ve yürürlükteki kanunlara uygun olarak güvenli bir şekilde işlenmesini sağlamak üzere gerekli tüm adımları atacağız.

  Özen yükümlülüğü 

  Sitemizin veya app’ın belirli kısımlarına erişmek üzere (“Hesap”) size bir şifre verdiğimiz (ya da siz bir şifre belirlediğiniz) zaman, şifreyi gizli tutmak sizin sorumluluğunuzda olacaktır. Şifreyi hiç kimseyle paylaşmamanızı rica ederiz. Şifrenizi başkalarıyla paylaşmanız halinde, Hesabınız adına alınan tüm aksiyonlardan siz sorumlu olacaksınız. Şifrenizin kontrolünü kaybetmeniz durumunda, kişisel verileriniz üzerindeki kontrolü önemli ölçüde kaybedebilir ve adınıza alınan hukuken bağlayıcı işlemlere maruz kalabilirsiniz. Bu nedenle, şifrenizin güvenliği herhangi bir şekilde tehlikeye düşerse, madde 11’de verilen bilgileri kullanarak derhal bize bilgi vermeli ve şifrenizi değiştirmelisiniz. Oturum açma dışında sizden şifre talep etmeyeceğiz. Çalışanlarımız, verilerin korunması konusunda ilave gerekliliklere tabidir.

  Ne yazık ki, internet aracılığıyla bilgi aktarımı tam anlamıyla güvenli değildir. Her ne kadar kişisel verilerinizi korumak için her türlü çabayı gösterecek olsak da, sitemize iletilen verilerin güvenliğini garanti etmemiz mümkün değildir ve her türlü aktarım riski size aittir. Bilgilerinizi aldığımızda, yetkisiz erişimi engellemeye çalışmak için sıkı prosedürler ve güvenlik özellikleri kullanacağız.

  Pazarlama iletişimleri

   

  Zaman zaman, ilgilenebileceğinizi düşündüğümüz ürün ve hizmetler hakkında size e-posta ve/veya SMS yoluyla bilgi vermeyi istemekteyiz (örneğin bültenler ve promosyon iletişimleri dahil).

  Yalnızca izin vermeniz durumunda bilgilendirme yapacağız. Eğer fikrinizi değiştirir ve verilerinizi bu şekilde kullanmamızı istemezseniz lütfen privacy@oriflame.com adresine e-posta göndererek müşteri hizmetlerimizle görüşün;

  Haklarınız

   

 41. Pazarlama İletişimleri. Madde 6’ya ek olarak, kişisel verilerinizi pazarlama amaçları doğrultusunda işlemememizi talep etme hakkına sahipsiniz.
 42. Bilgilere erişim, düzeltme ve silme. Sizinle ilgili olarak saklanan bilgilere (kişisel verileriniz dahil) erişme ve bunların düzeltilmesini ya da silinmesini talep etme ve ayrıca kişisel verilerinizin bir kopyasını taşınır formatta alma hakkına sahipsiniz. Hesabınızda oturum açarak kişisel verilerinizin büyük bir kısmını görebilir, inceleyebilir ve değiştirebilirsiniz. Alternatif olarak, privacy@oriflame.com adresine talepte bulunmanız halinde, kişisel verilerinizi sizin adınıza değiştireceğiz. Ayrıca, privacy@oriflame.com adresine göndereceğiniz talep üzerine, yürürlükteki kanunlara uygun olarak mümkün olan en kısa sürede Hesabınızı kapatacağız. Hesabın gerçek sahibi olduğunuzdan emin olmak için sizden ilave bilgiler talep edebiliriz.
 43. Bilgilerin Muhafaza Edilmesi. Kişisel verilerinizi sizinle ilişkimizi yönetmek için gereken süre boyunca muhafaza edeceğiz. Oriflame ile ilişkinizi sonlandırmanız durumunda, yasal yükümlülüklere riayet etmek, dolandırıcılığı önlemek, borçlu olunan tutarları tahsil etmek, anlaşmazlıkları çözümlemek, sorunları gidermek, her türlü soruşturma kapsamında yardımcı olmak ve iş raporlarını hazırlamak için makul bir süre boyunca kişisel verilerinizi muhafaza edeceğiz ve sonrasında kişisel verilerinizi silmek, anonimleştirmek veya güvenli bir şekilde arşivlemek için gerekli adımları atacağız.

  Çerezler

   

  Websitelerimizde, sizi diğer kullanıcılardan ayırt etmek için çerezler (website kullanıcılarının hard diskine yerleştirilen küçük dosyalar) kullanılır. Bu çerezler, websitemizi ziyaret ettiğinizde size kaliteli bir deneyim sunmamıza ve websitemizi geliştirmemize yardımcı olur. Çerezleri bilgi akışını analiz etmek, sunulan hizmet, içerik ve reklamları kişiselleştirmek, tanıtımların etkinliğini ölçmek ve güveni ve emniyeti arttırmak için kullanmaktayız.

  Bazı hizmetler yalnızca çerezler kullanıldığında sunulabilmektedir. Genel olarak, çerezler aşağıdaki sınıflara ayrılır:

 44. Kesinlikle Gerekli Çerezler

  Bazı çerezler, sitemizin faaliyet göstermesi için gereklidir. Örneğin, bazı çerezler kayıtlı kullanıcıları tanımlamamıza ve siteye erişmelerini sağlamamıza izin verir. Kayıtlı bir kullanıcı bu çerezleri devre dışı bırakmayı tercih ederse, kullanıcı sitemizin içeriğinin tamamına erişemeyebilir.

 45. Performans Çerezleri

  Kullanıcıların siteyi nasıl kullandığını analiz etmek ve site performansını izlemek için kullanılabilen çerezler mevcuttur. Bu çerezler, sunumu kişiselleştirmek ve ortaya çıkan her türlü sorunu hızla tespit etmek ve düzeltmek suretiyle kaliteli bir deneyim sunmamıza imkan tanır. Örneğin, performans çerezleri en popüler sayfaların hangileri olduğunu izlemek ve bazı sayfalarda neden hata mesajları alındığını belirlemek üzere kullanılabilir. Bu çerezler, kullanıcıların siteyi nasıl kullandıklarını dikkate alarak kullanıcıları ilgilendirebilecek ürün veya hizmetleri öne çıkarmak için de kullanılabilir.

 46. Fonksiyonellik Çerezleri

Fonksiyonellik çerezleri, kullanıcıların tercihlerini hatırlamamızı sağlar.

 1. Hedef Çerezleri veya Reklam Çerezleri

Kullanıcıların ilgi alanlarına özel reklamlarla kullanıcılara hizmet vermek için çerezleri kullanabiliriz. Ayrıca pazar araştırması yapmak, gelirleri izlemek, site fonksiyonlarını geliştirmek ve telif hakkı politikası ile bu şart ve koşullara uyumu denetlemek amacıyla üçüncü şahıs çerezlerini kullanabiliriz.

 

Tarayıcıları izin verdiği takdirde, kullanıcılar çerezleri reddedebilirler ancak bu sitenin kullanımını etkileyebilir. Çerezlerin nasıl devre dışı bırakılacağı hakkında daha ayrıntılı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz (http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/).

İşletmelerin çerezleri nasıl kullandığı hakkında daha ayrıntılı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz (http://www.allaboutcookies.org/).

 • 9Gizlilik Politikamızda Yapılacak Değişiklikler

Gelecekte Gizlilik Politikamızda yapabileceğimiz her türlü değişiklik sitemizde yayınlanacak ve uygun olan durumlarda e-posta ile ya da başka şekillerde tarafınıza iletilecektir. Tadiller aynı zamanda tesislerimizde hazır bulundurulacaktır. Tadiller, yayınlandığı tarih itibariyle yürürlüğe girecektir.

 • 10İletişim ve şikayetler

Bu Gizlilik Politikasıyla ilgili her türlü soru, yorum ve taleplerinizi müşteri hizmetlerine veya özel olarak belirlenen e-posta adresine iletebilirsiniz: privacy@oriflame.com.

Bu Gizlilik Politikasına uymadığımıza kanaat getirirseniz, yukarıdaki adrese yazabilirsiniz. Lütfen bu Gizlilik Politikasına uyulmadığı kanaatine varmanıza neden olan hususları mümkün olduğunca ayrıntılı bir şekilde açıklayın. Şikayetiniz ivedilikle incelenecektir. 

Yayınlanma tarihi:


AEA’DA GİZLİLİK DÜZENLEMELERİNİ KARŞILAMAK İÇİN, ORIFLAME’İN AEA’DA FAALİYET GÖSTEREN MARKA ORTAKLARINA YÖNELİK İLAVE BİLGİ 

                                             

 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZDEN KİM SORUMLUDUR?
 • ŞİRKET kişisel verileriniz açısından veri sorumlusu olarak hareket etmektedir. Bize ulaşabileceğiniz iletişim bilgileri: iletişim bilgilerini ekleyin.
  • Ayrıca, privacy@oriflame.com adresinden Oriflame’in Veri Koruma Sorumlusu ile görüşebilirsiniz.

 

 • Cilt danışma işleminizi yürüten bağımsız güzellik marka ortağı da bir Veri Sorumlusudur.

 1. ORIFLAME’İN TOPLADIĞI KİŞİSEL VERİLER VE NEDENLERİ HAKKINDA DAHA AYRINTILI BİLGİ
  1. Anlaşmazlıkların çözümlenmesi, ücretlerin tahsil edilmesi ve sorunların giderilmesi dahil olmak üzere sizinle aramızdaki her türlü sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerimizi yerine getirmek ve bizden talep ettiğiniz bilgi, ürün ve hizmetleri sağlamak;
   1. Hangi bilgileri topluyoruz?
   2. Bu bilgilerin kaynağı nedir?
    • Bağımsız bir güzellik marka ortağından cilt danışma hizmeti aldığınızda bu bilgileri bize iletirsiniz.
   3. Bu bilgilerin kaynağı nedir?
    • Bağımsız bir güzellik marka ortağından cilt danışma hizmeti aldığınızda bu bilgileri bize iletirsiniz.
   4. Bu bilgilerin kaynağı nedir?
    • Bağımsız bir güzellik marka ortağından cilt danışma hizmeti aldığınızda bu bilgileri bize iletirsiniz.
   5. Bu bilgilerin kaynağı nedir?
    • Bağımsız bir güzellik marka ortağından cilt danışma hizmeti aldığınızda bu bilgileri bize iletirsiniz.
   6. Bu bilgilerin kaynağı nedir?
    • Bağımsız bir güzellik marka ortağından cilt danışma hizmeti aldığınızda bu bilgileri bize iletirsiniz.
   7. Bu bilgilerin kaynağı nedir?
    • Bağımsız bir güzellik marka ortağından cilt danışma hizmeti aldığınızda bu bilgileri bize iletirsiniz.
   8. Bu bilgilerin kaynağı nedir?
    • Bağımsız bir güzellik marka ortağından cilt danışma hizmeti aldığınızda bu bilgileri bize iletirsiniz.
   9. Bu bilgilerin kaynağı nedir?
    • Bağımsız bir güzellik marka ortağından cilt danışma hizmeti aldığınızda bu bilgileri bize iletirsiniz.
   10. Bu bilgilerin kaynağı nedir?
    • Bağımsız bir güzellik marka ortağından cilt danışma hizmeti aldığınızda bu bilgileri bize iletirsiniz.
   11. Bu bilgilerin kaynağı nedir?
    • Bağımsız bir güzellik marka ortağından cilt danışma hizmeti aldığınızda bu bilgileri bize iletirsiniz.
   12. Bu bilgilerin kaynağı nedir?
    • Bağımsız bir güzellik marka ortağından cilt danışma hizmeti aldığınızda bu bilgileri bize iletirsiniz.
   13. Bu bilgilerin kaynağı nedir?
    • Bağımsız bir güzellik marka ortağından cilt danışma hizmeti aldığınızda bu bilgileri bize iletirsiniz.
   14. Bu bilgilerin kaynağı nedir?
    • Bağımsız bir güzellik marka ortağından cilt danışma hizmeti aldığınızda bu bilgileri bize iletirsiniz
  2. Aramızdaki herhangi bir sözleşme ilişkisinden doğan hakları, menfaatleri, yetkileri ve diğer koşulları tarafınıza sağlamak;
   1. Hangi bilgileri topluyoruz?
  3. Vergi kanunları, sosyal güvenlik kanunları, istatistiksel yükümlülükler vs. dahil olmak üzere aramızdaki işbirliği açısından geçerli olan diğer düzenlemelere uymak;
  4. Politika ve kurallarımıza uyumunuzu izlemek ve güvence altına almak;
   1. Hangi bilgileri topluyoruz?
  5. İlgilenebileceğinizi düşündüğümüz ürün veya hizmetler hakkında size bilgi vermek. Size daha önce sattığımız ya da satmak üzere görüşmelerde bulunduğumuz ürün veya hizmetlere benzeyen başka ürün ya da hizmetler hakkında bilgi vermek için sizinle yalnızca elektronik araçlarla (e-posta veya SMS) iletişim kuracağız;
   1. Hangi bilgileri topluyoruz?
  6. Hizmetlerimizle ilgili değişiklikler hakkında bilgi vermek;
   1. Hangi bilgileri topluyoruz?
  7. App’ın içeriğinin sizin ve bilgisayarınız için en etkili şekilde sunulmasını sağlamak;
   1. Hangi bilgileri topluyoruz?
  8. Ağın şirketimizin yanı sıra (başta sponsorunuz olmak üzere) marka ortağı ağlarımızın diğer üyeleri tarafından etkili bir şekilde yönetilmesini sağlamak;
   1. Hangi bilgileri topluyoruz?
  9. Sitemizi yönetmek ve ayrıca sorun giderme, veri analizi, test, araştırma, istatistik ve anket gibi şirket içi işlemlerde kullanmak;
   1. Hangi bilgileri topluyoruz?
  10. Tercih etmeniz durumunda hizmetimizin interaktif özelliklerine katılmanıza imkan tanımak;
   1. Hangi bilgileri topluyoruz?
  11. Sitemizin güvenliğini ve emniyetini sağlamak;
   1. Hangi bilgileri topluyoruz?
  12. Müşteri memnuniyeti performansı ve benzer çalışmalar dahil olmak üzere size ve başkalarına sunduğumuz reklamların etkinliğini ölçmek veya anlamak ve ayrıca ilgili reklamları tarafınıza sunmak;
   1. Hangi bilgileri topluyoruz?
  13. Düzenleyici kuruluşların veya diğer yetkili makamların hukuki talep ve isteklerine yanıt vermek;
   1. Hangi bilgileri topluyoruz?
 2. İsminiz
 3. Cep telefonu numarası
 4. E-posta adresi
 5. Ev adresi
 6. Doğum tarihi
 7. Danışma tarihi
 8. Fotoğrafınız
 9. Aşağıdakiler dahil olmak üzere cilt sorunlarınız (app’ın değerlendirme mantığına göre);
  1. Kırışıklıklar
  2. Sıkılık
  3. Koyu lekeler
  4. Solgun cilt
 10. Yaşınız
 11. Hesaplanan cilt yaşınız (app’ın değerlendirmesine göre)
 12. Cilt tipiniz
  1. Bu bilgileri toplamamızın hukuki gerekçesi nedir?
   • Oriflame bilgilerinizi sizden izin alarak işler;
   • Oriflame, sizinle yapılan bir sözleşmenin (örneğin hizmet sözleşmesi) ifası açısından gerekli bulunması durumunda bilgilerinizi işler;
   • Oriflame, kanunen gerekli görülen durumlarda (örneğin olası bir davayla bağlantılı olarak muhafaza edilmesi gerektiğinde) bilgilerinizi işler veya
   • Oriflame, veri koruma haklarınıza aykırı olmadığı müddetçe, meşru menfaatlerine uygun olduğunda bilgilerinizi işler. Örneğin, talep edilen ürün ya da hizmetleri teslim etmek Oriflame’in meşru menfaatleri kapsamında değerlendirilir.
 13. İsminiz
 14. Cep telefonu numarası
 15. E-posta adresi
 16. Ev adresi
 17. Doğum tarihi
 18. Danışma tarihi
 19. Fotoğrafınız
 20. Aşağıdakiler dahil olmak üzere cilt sorunlarınız (app’ın değerlendirme mantığına göre);
  1. Kırışıklıklar
  2. Sıkılık
  3. Koyu lekeler
  4. Solgun cilt
 21. Yaşınız
 22. Hesaplanan cilt yaşınız (app’ın değerlendirmesine göre)
 23. Cilt tipiniz

   

  1. Bu bilgileri toplamamızın hukuki gerekçesi nedir?
   • Oriflame, sizinle yapılan bir sözleşmenin (örneğin hizmet sözleşmesi) ifası açısından gerekli bulunması durumunda bilgilerinizi işler.
 24. Hangi bilgileri topluyoruz? İsminiz
 25. Cep telefonu numarası
 26. E-posta adresi
 27. Ev adresi
 28. Doğum tarihi
 29. Danışma tarihi
 30. Fotoğrafınız
 31. Aşağıdakiler dahil olmak üzere cilt sorunlarınız (app’ın değerlendirme mantığına göre);
  1. Kırışıklıklar
  2. Sıkılık
  3. Koyu lekeler
  4. Solgun cilt
 32. Yaşınız
 33. Hesaplanan cilt yaşınız (app’ın değerlendirmesine göre)
 34. Cilt tipiniz

   

  1. Bu bilgileri toplamamızın hukuki gerekçesi nedir?
   • Oriflame, kanunen gerekli görülen durumlarda (örneğin olası bir davayla bağlantılı olarak muhafaza edilmesi gerektiğinde) bilgilerinizi işler.
 35. İsminiz
 36. Cep telefonu numarası
 37. E-posta adresi
 38. Ev adresi
 39. Doğum tarihi
 40. Danışma tarihi
 41. Fotoğrafınız
 42. Aşağıdakiler dahil olmak üzere cilt sorunlarınız (app’ın değerlendirme mantığına göre);
  1. Kırışıklıklar
  2. Sıkılık
  3. Koyu lekeler
  4. Solgun cilt
 43. Yaşınız
 44. Hesaplanan cilt yaşınız (app’ın değerlendirmesine göre)
 45. Cilt tipiniz

   

  1. Bu bilgileri toplamamızın hukuki gerekçesi nedir?
   • Oriflame, veri koruma haklarınıza aykırı olmadığı müddetçe, meşru menfaatlerine uygun olduğunda bilgilerinizi işler. Örneğin, belirlenen politika ve kurallara uyulmasını sağlamak Oriflame’in meşru menfaatleri kapsamında değerlendirilir.
 46. İsminiz
 47. Cep telefonu numarası
 48. E-posta adresi
 49. Ev adresi
 50. Doğum tarihi
 51. Danışma tarihi
 52. Fotoğrafınız
 53. Aşağıdakiler dahil olmak üzere cilt sorunlarınız (app’ın değerlendirme mantığına göre);
  1. Kırışıklıklar
  2. Sıkılık
  3. Koyu lekeler
  4. Solgun cilt
 54. Yaşınız
 55. Hesaplanan cilt yaşınız (app’ın değerlendirmesine göre)
 56. Cilt tipiniz

   

  1. Bu bilgileri toplamamızın hukuki gerekçesi nedir?
   • Oriflame, veri koruma haklarınıza aykırı olmadığı müddetçe, meşru menfaatlerine uygun olduğunda bilgilerinizi işler. Örneğin, marka ortaklarına doğrudan elektronik pazarlama iletişimleri göndermek Oriflame’in meşru menfaatleri kapsamında değerlendirilir.
 57. İsminiz
 58. Cep telefonu numarası
 59. E-posta adresi
 60. Ev adresi
 61. Doğum tarihi
 62. Danışma tarihi
 63. Fotoğrafınız
 64. Aşağıdakiler dahil olmak üzere cilt sorunlarınız (app’ın değerlendirme mantığına göre);
  1. Kırışıklıklar
  2. Sıkılık
  3. Koyu lekeler
  4. Solgun cilt
 65. Yaşınız
 66. Hesaplanan cilt yaşınız (app’ın değerlendirmesine göre)
 67. Cilt tipiniz

   

  1. Bu bilgileri toplamamızın hukuki gerekçesi nedir?
   • Oriflame, veri koruma haklarınıza aykırı olmadığı müddetçe, meşru menfaatlerine uygun olduğunda bilgilerinizi işler. Örneğin, marka ortaklarına hizmet değişiklikleri hakkında bilgi vermek Oriflame’in meşru menfaatleri kapsamında değerlendirilir.
 68. İsminiz
 69. Cep telefonu numarası
 70. E-posta adresi
 71. Ev adresi
 72. Doğum tarihi
 73. Danışma tarihi
 74. Fotoğrafınız
 75. Aşağıdakiler dahil olmak üzere cilt sorunlarınız (app’ın değerlendirme mantığına göre);
  1. Kırışıklıklar
  2. Sıkılık
  3. Koyu lekeler
  4. Solgun cilt
 76. Yaşınız
 77. Hesaplanan cilt yaşınız (app’ın değerlendirmesine göre)
 78. Cilt tipiniz

   

  1. Bu bilgileri toplamamızın hukuki gerekçesi nedir?
   • Oriflame, veri koruma haklarınıza aykırı olmadığı müddetçe, meşru menfaatlerine uygun olduğunda bilgilerinizi işler. Örneğin, websitelerinde marka ortaklarına ilgili içerikleri sunmak Oriflame’in meşru menfaatleri kapsamında değerlendirilir.
 79. İsminiz
 80. Cep telefonu numarası
 81. E-posta adresi
 82. Ev adresi
 83. Doğum tarihi
 84. Danışma tarihi
 85. Fotoğrafınız
 86. Aşağıdakiler dahil olmak üzere cilt sorunlarınız (app’ın değerlendirme mantığına göre);
  1. Kırışıklıklar
  2. Sıkılık
  3. Koyu lekeler
  4. Solgun cilt
 87. Yaşınız
 88. Hesaplanan cilt yaşınız (app’ın değerlendirmesine göre)
 89. Cilt tipiniz

   

  1. Bu bilgileri toplamamızın hukuki gerekçesi nedir?
   • Oriflame, veri koruma haklarınıza aykırı olmadığı müddetçe, meşru menfaatlerine uygun olduğunda bilgilerinizi işler. Örneğin, marka ortakları ağının etkin bir şekilde yönetilmesi Oriflame’in meşru menfaatleri kapsamında değerlendirilir.
 90. İsminiz
 91. Cep telefonu numarası
 92. E-posta adresi
 93. Ev adresi
 94. Doğum tarihi
 95. Danışma tarihi
 96. Fotoğrafınız
 97. Aşağıdakiler dahil olmak üzere cilt sorunlarınız (app’ın değerlendirme mantığına göre);
  1. Kırışıklıklar
  2. Sıkılık
  3. Koyu lekeler
  4. Solgun cilt
 98. Yaşınız
 99. Hesaplanan cilt yaşınız (app’ın değerlendirmesine göre)
 100. Cilt tipiniz

   

  1. Bu bilgileri toplamamızın hukuki gerekçesi nedir?
   • Oriflame, veri koruma haklarınıza aykırı olmadığı müddetçe, meşru menfaatlerine uygun olduğunda bilgilerinizi işler. Örneğin, websitelerin yönetimi Oriflame’in meşru menfaatleri kapsamında değerlendirilir.
 101. İsminiz
 102. Cep telefonu numarası
 103. E-posta adresi
 104. Ev adresi
 105. Doğum tarihi
 106. Danışma tarihi
 107. Fotoğrafınız
 108. Aşağıdakiler dahil olmak üzere cilt sorunlarınız (app’ın değerlendirme mantığına göre);
  1. Kırışıklıklar
  2. Sıkılık
  3. Koyu lekeler
  4. Solgun cilt
 109. Yaşınız
 110. Hesaplanan cilt yaşınız (app’ın değerlendirmesine göre)
 111. Cilt tipiniz

   

  1. Bu bilgileri toplamamızın hukuki gerekçesi nedir?
   • Oriflame, veri koruma haklarınıza aykırı olmadığı müddetçe, meşru menfaatlerine uygun olduğunda bilgilerinizi işler. Örneğin, marka ortaklarına interaktif hizmet özellikleri sağlamak Oriflame’in meşru menfaatleri kapsamında değerlendirilir.
 112. İsminiz
 113. Cep telefonu numarası
 114. E-posta adresi
 115. Ev adresi
 116. Doğum tarihi
 117. Danışma tarihi
 118. Fotoğrafınız
 119. Aşağıdakiler dahil olmak üzere cilt sorunlarınız (app’ın değerlendirme mantığına göre);
  1. Kırışıklıklar
  2. Sıkılık
  3. Koyu lekeler
  4. Solgun cilt
 120. Yaşınız
 121. Hesaplanan cilt yaşınız (app’ın değerlendirmesine göre)
 122. Cilt tipiniz
  1. Bu bilgileri toplamamızın hukuki gerekçesi nedir?
   • Oriflame, veri koruma haklarınıza aykırı olmadığı müddetçe, meşru menfaatlerine uygun olduğunda bilgilerinizi işler. Örneğin, websitelerinin ve ayrıca bu websitelerinde toplanan ya da başka şekillerde işlenen tüm kişisel verilerin güvenlik ve emniyetini sağlamak Oriflame’in meşru menfaatleri kapsamında değerlendirilir.
 123. İsminiz
 124. Cep telefonu numarası
 125. E-posta adresi
 126. Ev adresi
 127. Doğum tarihi
 128. Danışma tarihi
 129. Fotoğrafınız
 130. Aşağıdakiler dahil olmak üzere cilt sorunlarınız (app’ın değerlendirme mantığına göre);
  1. Kırışıklıklar
  2. Sıkılık
  3. Koyu lekeler
  4. Solgun cilt
 131. Yaşınız
 132. Hesaplanan cilt yaşınız (app’ın değerlendirmesine göre)
 133. Cilt tipiniz

   

  1. Bu bilgileri toplamamızın hukuki gerekçesi nedir?
   • Oriflame, veri koruma haklarınıza aykırı olmadığı müddetçe, meşru menfaatlerine uygun olduğunda bilgilerinizi işler. Örneğin, marka ortaklarına sunulan reklamların etkinliğini ölçmek ve anlamak Oriflame’in meşru menfaatleri kapsamında değerlendirilir.
 134. İsminiz
 135. Cep telefonu numarası
 136. E-posta adresi
 137. Ev adresi
 138. Doğum tarihi
 139. Danışma tarihi
 140. Fotoğrafınız
 141. Aşağıdakiler dahil olmak üzere cilt sorunlarınız (app’ın değerlendirme mantığına göre);
  1. Kırışıklıklar
  2. Sıkılık
  3. Koyu lekeler
  4. Solgun cilt
 142. Yaşınız
 143. Hesaplanan cilt yaşınız (app’ın değerlendirmesine göre)
 144. Cilt tipiniz

   

  1. Bu bilgileri toplamamızın hukuki gerekçesi nedir?
   • Oriflame, kanunen gerekli görülen durumlarda (örneğin olası bir davayla bağlantılı olarak muhafaza edilmesi gerektiğinde) bilgilerinizi işler.

 1. ORIFLAME’İN KİŞİSEL VERİLERİNİZİ KULLANIMINA İLİŞKİN TERCİHLERİNİZ HAKKINDA AYRINTILI BİLGİ

 

 • Kişisel verilerinize erişme, düzeltme, bloke etme, tamamlama ve silme hakkının yanı sıra kullanımını sınırlandırma hakkına sahipsiniz. Kişisel verilerinizin işlenmesi hakkında daha ayrıntılı bilgi edinme hakkına sahipsiniz ve
 • Belirli koşullarda, bizim sağladığımız kişisel verilerin işlenmesine itiraz etme hakkına sahipsiniz.

Herhangi bir zamanda yukarıda verilen bilgileri kullanarak bizimle iletişim kurmak suretiyle yukarıda belirtilen haklarınızı kullanabilirsiniz. Tüm talepler en kısa sürede değerlendirilecek olup, her türlü gecikme minimum düzeyde tutulacaktır.  

Bu haklarla ilgili istisnalar bulunmaktadır; örneğin başka bir kişi hakkında kişisel verilerin açıklanmasına neden olması veya kanun nezdinde bu bilgilerin ifşa etmemiz önlendiği takdirde erişim reddedilebilir.

Veri koruma denetleme makamına şikayette bulunma hakkına veya haklarınız ihlal edildiğine kanaat getirmeniz durumunda mahkemeler nezdinde çözüm arama hakkına sahipsiniz.

Bize bilgi vermenizi talep ettiğiniz takdirde, talep ettiğimiz bilgilerin ürün ve hizmet temini için kullanılıp kullanılmayacağını veya talep ettiğimiz bilginin tercihe bağlı olup olmadığını açıkça belirteceğiz

 


 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN ORIFLAME TARAFINDAN AEA DIŞINA AKTARILMASI HAKKINDA AYRINTILI BİLGİ

Hakkınızda topladığımız kişisel veriler, Amerika Birleşik Devletleri gibi AEA’da uygulanan standartlardan farklı veri koruma standartlarının uygulandığı ülkeler dahil olmak üzere AEA dışındaki ülkelerde bulunan sunucularda depolanabilir.

Bu verileri korumak için Avrupa Komisyonu tarafından onaylanan standart sözleşme maddelerini uygulamaktayız. Bu maddelerin bir kopyası, yukarıda verilen bilgileri kullanarak bize talepte bulunmanız halinde, incelemeniz için size sunulacaktır.


 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN ORIFLAME TARAFINDAN MUHAFAZA EDİLMESİ HAKKINDA AYRINTILI BİLGİ

   

  • İlgili muhafaza dönemlerini ekleyin.[MD1] 

 1. ORIFLAME’İN KİŞİSEL VERİLERİNİZİ PAYLAŞTIĞI KİŞİLER HAKKINDA AYRINTILI BİLGİ

   

  • Verilerinizi Oriflame Group şirketlerinin bağlı kuruluşları ve iştirakleriyle paylaşmaktayız. Son yıllık raporumuzun notlar kısmında yer alan en yeni listeye ulaşmak için http://investors.oriflame.com/investors/reports-and-presentations/annual-reports adresini ziyaret edebilirsiniz

   ve

  • Pek çok işletme gibi, Oriflame de işle ilgili belirli görevleri yerine getirmek için nakliyeciler, kredi tahsilat kuruluşları, bankalar, faktöring hizmetleri sağlayıcıları, (seçme ve ambalajlama gibi) lojistik hizmet sağlayıcıları, müşteri destek hizmetleri sağlayıcıları ve diğer hizmet sağlayıcılar gibi başka şirketlerden hizmet almaktadır. Bu durumda, belirli görevleri yerine getirmek için talep ettikleri bilgileri kendileriyle paylaşabiliriz. Kişisel verilerinize erişmek için Oriflame tedarikçilerinin verileri gizli tutmaları, uygun güvenliği muhafaza etmeleri gerekmekte olup, Oriflame için ifa ettikleri hizmetleri yerine getirmek dışında hiçbir amaç doğrultusunda verileri kullanmalarına izin verilmez.

 


 [MD1]Muhafaza politikasının linki