Ana içeriğe geç Ana menüye dön Aramayı geç

Oriflame Türkiye ("Biz") mahremiyetinizi korur ve saygı duyarız.

Web sitesi Kullanım Koşulları ve Kurallarımız ile atıfta bulunulan tüm diğer belgelerle birlikte bu Gizlilik Politikası sizden veya sizin hakkınızda topladığımız veya bize sağladığınız her türlü kişisel bilginin Oriflame tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca veri sorumlusu sıfatıyla işleme alınma esaslarını düzenlemektedir.

Kişisel bilgilerinize ilişkin uygulamalarımızı ve bu bilgileri nasıl ele alacağımızı anlamak için lütfen aşağıdaki maddeleri dikkatli bir şekilde okuyun.

www.oriflame.com.tr üzerinde elektronik olarak veya kağıt üzerinde doldurduğunuz Kayıt Formu (DAF) ile bilgi sağlayarak, Gizlilik Politikasında açıklanan uygulamaları kabul etmiş ve onay vermiş olursunuz.

Oriflame, bilgilerinizi aşağıda açıklanan kurallar ve KVKK çerçevesinde işleme tabi tutmaktadır.

Her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; üye, müşteri, danışman bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (internet/mobil hizmetler) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, ve diğer kamu otoritelerince öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen/diğer Biz’e ait ürün/hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmek maksadıyla kişisel verilerinizi işleriz.

1. SİZDEN TOPLADIĞIMIZ BİLGİLER

Sizin hakkınızda aşağıdaki bilgileri toplayabilir ve işleyebiliriz:

1.1 Bize doğrudan sağladığınız bilgiler. Web sitemizdeki (www.oriflame.com.tr) (“web sitemiz”) formları doldurarak veya kayıt formunu yazılı olarak doldurarak veya telefon, e-posta veya başka bir iletişim yöntemi aracılığıyla bizimle iletişime geçerek tarafımıza doğrudan bilgi sağlayabilirsiniz. Bu bilgiler, web sitemize kaydolduğunuzda, danışmanımız olmak için kaydolduğunuzda, bir ürün aradığınızda, web sitemizden sipariş verdiğinizde, web sitemizdeki tartışma panoları veya sosyal medya uygulamalarını kullandığınızda, yarışma, promosyon veya anketlere katıldığınızda ve web sitemize ilişkin bir sorunu tarafımıza ilettiğinizde sağladığınız bilgileri içermektedir. Tarafımıza sağladığınız bilgiler aşağıdakileri içerebilir: 

Bize yukarıda sayılan bilgileri sağlamanızı umuyoruz. Ancak, kişisel olarak tanımlayıcı bilgilerinizi ifşa etmek istememeniz halinde lütfen bu bilgileri vermeyiniz. Yukarıda belirtilen bilgileri bize sağlamamayı tercih etmeniz halinde, bazı durumlarda bizden talep ettiğiniz hizmeti sağlayamayabiliriz.

 

1.2 Sizin hakkınızda topladığımız bilgiler. Satın alma geçmişiniz, danışmanların ağ yapısındaki seviyeleriniz, performansınız, sponsorluk yaptığınız yeni üyelere ilişkin bilgileri saklıyoruz. Web sitemizi her ziyaret ettiğinizde aşağıdaki bilgileri otomatik olarak toplayabiliriz.  

1.3 Diğer kaynaklardan edindiğimiz bilgiler. Yönettiğimiz diğer sitelerden veya sunduğumuz diğer hizmetlerden herhangi birini kullanmanız durumunda sizin hakkınızda bilgi toplayabiliriz. Aynı zamanda birlikte çalıştığımız üçüncü taraflardan da (örneğin, teknik, ödeme ve teslimat hizmetlerinde iş ortaklarımız ve yükleniciler, reklam ağları, analiz sağlayıcılar, arama bilgisi sağlayıcılar, kredi kayıt büroları) sizin hakkınızda bilgi alabiliriz.

2. BİLGİLERİN KULLANIMI

Kişisel bilgilerinizi aşağıdaki amaçlar ve KVKK doğrultusunda kullanmaktayız:

3. BİLGİLERİNİZİN PAYLAŞILMASI

3.1 Kişisel bilgilerinizi satmaz, kiralamaz veya ticari amaçlı olarak ifşa etmeyiz ve KVKK ve sair mevzuat kapsamında işleriz.

3.2 Yukarıda Madde 3’te (Bilgilerin Kullanımı) sıralanan faaliyetlerin ifasında destek sağlamaları için Oriflame grup şirketlerine (ana şirket ve bağlı ortaklıklar) kişisel bilgilerinize erişim sağlama ve işleme izni verebiliriz.

3.3 Aşağıda belirtilen seçilmiş üçüncü taraflara kişisel bilgilerinize erişim sağlama ve net olarak tanımlanmış kapsam ve amaç dahilinde bu bilgileri işleme izni verebiliriz:                                         

Kişisel bilgilerinizi üçüncü taraflarla da paylaşabiliriz:

4. KİŞİSEL BİLGİLERİNİZİ NASIL VE NEREDE SAKLIYORUZ

Bize sağladığınız ve bizim sizin hakkınızda toplamış olduğumuz tüm bilgiler güvenli sunucularda saklanmaktadır. Tüm online ödeme işlemleri SSL teknolojisi kullanılarak şifrelenmekte ve üçüncü taraf hizmet sağlayıcılar tarafından işlenmektedir. Online işlemlerde kredi kartı veya banka kartı bilgilerinizi saklamıyoruz.

Sizin hakkınızda topladığımız bilgiler KVKK kapsamında Avrupa Ekonomik Alanı (“AEA”) içinde veya dışındaki bir lokasyona aktarılabilir ve burada saklanabilir. Söz konusu bilgiler AEA dışında bizim için veya tedarikçilerimizden biri için çalışan personel tarafından işlenebilir. Söz konusu personel diğer şeylerin yanı sıra siparişinizin karşılanması, ödeme bilgilerinin işlenmesi, Başarı Planı istihkaklarınızın işlenmesi ve destek hizmetlerinin sağlanmasına ilişkin faaliyette bulunabilir. Kişisel bilgilerinizi vererek bu aktarım, saklama ve işleme süreçlerine izin vermiş olursunuz. Bilgilerinizin güvenli ve bu Gizlilik Politikası ile yürürlükteki yasalara uygun bir şekilde işleme tabi tutulmasını sağlamak için gerekli tüm makul önlemleri almaktayız.

Kişisel verileriniz Genel Müdürlük, Şirket internet sitesi, diğer elektronik hizmet sağlayıcılar, sözleşmeler, çağrı merkezi ve alternatif kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir. 

5. ÖZEN YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Web sitemizin belirli alanlarına (“Hesap”) erişim sağlayabilmeniz için size bir şifre verdiğimizde (veya siz bir şifre seçtiğinizde), bu şifrenin gizli tutulması sizin sorumluluğunuzdadır. Bu şifreyi hiç kimseyle paylaşmamalısınız. Şifrenizi başka kişilerle paylaşmanız halinde Hesabınız üzerinde yapılan tüm işlemlerden sorumlu olursunuz. Şifrenizin kontrolünü kaybederseniz kişisel bilgileriniz üzerindeki kontrolünüzü büyük oranda kaybedebilir ve yasal olarak bağlayıcı işlemlere maruz kalabilirsiniz. Dolayısıyla, şifrenizin herhangi bir sebepten ifşa olması halinde derhal bizi bilgilendirmeniz ve şifrenizi değiştirmeniz gerekmektedir. Oturum açma süreci dışında hiçbir zaman şifrenizi istemeyiz. Çalışanlarımız veri koruma alanında ek gerekliliklere tabidir.

Maalesef, Internet üzerinden bilgi aktarımı tamamen güvenli değildir. Kişisel bilgilerinizi korumak için elimizden geleni yapmamıza rağmen web sitemize aktarılan bilgilerinizin güvenliğini garanti edemeyiz; her türlü aktarımda risk size aittir. Bilgileriniz bize ulaştıktan sonra izinsiz erişimi engellemek için sıkı prosedür ve güvenlik özellikleri kullanmaktayız.

6. HAKLARINIZ

6.1 Pazarlama Bilgileri: Kişisel bilgilerinizin pazarlama amaçlı kullanılmamasını talep etme hakkınız saklıdır. Bilgilerinizi bu tür amaçlarla kullanma veya bu tür amaçlarla kullanacak üçüncü taraflarla paylaşma niyetinde olduğumuzda genellikle (bilgilerinizi almadan önce) sizi bilgilendiririz. Bilgilerinizin bu şekilde işlenmesini engelleme hakkınızı bilgilerinizi toplamak için kullandığımız formlarda (özellikle DAF) uygun kutuları işaretleyerek kullanabilirsiniz. Bu hakkı Hesabınızda ilgili kutuyu işaretleyerek ya da (mhb@oriflame.com) adresine e-posta göndererek veya (0 212 355 60 60) numarayı arayarak müşteri hizmetleri ile iletişime geçerek de kullanabilirsiniz.

6.2 Bilgiye Erişim, Düzeltme ve Silme: Tutulan kişisel bilgilerinize erişme ve düzeltilmesini veya silinmesini talep etme hakkınız saklıdır. Hesabınıza giriş yaparak kişisel bilgilerinizin çoğunu görebilir, inceleyebilir ve değiştirebilirsiniz. Uzaktan erişimde denklik sağlamak zor olacağından genel olarak kişisel Bilgilerinizi manüel olarak değiştirmeyiz. Bu yüzden, kişisel bilgilerinizde değişiklik veya hata olması alinde söz konusu bilgileri derhal değiştirmek sizin sorumluluğunuzdadır. Oriflame Müşteri Hizmetleri’ne talebinizi iletmeniz durumunda, yürürlükteki mevzuata uygun olarak hesabınızı makul olan en kısa sürede kapatırız. Kanunlara uyma, dolandırıcılığı önleme, borç tahsilatı, anlaşmazlıkları çözümleme, soruşturmalara destek olma ve yasaların izin verdiği işlemleri yapma amacıyla kapatılmış hesaplardaki kişisel bilgileri muhafaza ederiz.

6.3 Başvuru: Şirket’imize başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) aktarılan kişileri bilme, d) eksik veya yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK m. 7’de öngörülen şartlar çerçevesinde silinme ve yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri kapsamında yapılan işlemleri öğrenme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz[1].

7. KİŞİSEL BİLGİLERİN İŞLENMESİ İÇİN YETKİ VERİLMESİ – YÜKÜMLÜLÜKLERİNİZ

Danışmanlar ağımızın bir üyesi olduğunuzda, danışmanlar ağımızın diğer üyelerinin kişisel bilgilerini işleyebilmeni için aşağıdaki hükümler çerçevesinde size yetki veririz. 

Oriflame, kişisel bilgileri Kurallarda tanımlanan kapsam ve amaçlara yönelik olarak işleyebilmeniz için size yetki verir, siz de bu bilgileri ilgili mevzuatta öngörülen yükümlülükler ve özellikle tevdi edilen verilerin işlenmesi ve korunmasına ilişkin kurallara uygun bir şekilde işlemeyi taahhüt edersiniz. 

Sizin tarafınızdan kişisel bilgilerin işlenmesinin yegane amacı Kurallardaki hükümleri yerine getirmektir.

Temel yükümlülükleriniz şunlardır:

Size tevdi edilmiş kişisel verileri korumaya yönelik olarak uyguladığınız yöntemleri denetleme hakkımız saklıdır. Talep etmemiz halinde bize derhal böyle bir denetimi yapma fırsatı sunmakla yükümlüsünüz.

Gizlilik Politikası ve Kurallar kapsamında size tevdi edilmiş olan kişisel bilgilerin işlenmesine, özellikle kişisel bilgilerin korunmasına yönelik olarak aldığınız önlemlere ilişkin tüm sorularımızı derhal ve doğru bir şekilde yanıtlamayı taahhüt etmektesiniz

Özellikle IT sistemlerindeki ve basılı kopya formatındaki kişisel bilgileri Kurallarda tanımlanan kapsam ve amaç doğrultusunda işlemek ve işbirliği yaptığınız kişilere medeni hukuk sözleşmeleri ile verileri işleme yetkisi vermek için, söz konusu kişilerin veri işleme ve korumaya ilişkin sizin için bağlayıcı olan tüm koşullara uyacaklarını sözleşme altına almanız ve söz konusu alt veri işleyicilerin bizim tarafımızdan da onaylanması kaydıyla, size yetki veririz.

Kişisel bilgi içeren dosyaların Oriflame ile sizin aranızdaki alışverişi esnasında söz konusu dosyalar kamusal ağ üzerinden iletilirken şifreli kişisel veri koruma yöntemleriyle güvenlik sağlanacaktır.

Kişisel Bilgileri bu Gizlilik Politikası hükümlerine aykırı bir biçimde kullanmanız halinde, danışmanlık kaydınızı feshetme hakkımız saklıdır.

Kişisel bilgilerin bu Gizlilik Politikası ve Kurallara aykırı bir biçimde işlenmesinden dolayı üçüncü taraflara veya kişisel bilgileri işlemesi için sizin yetki verdiğiniz kişilere karşı doğabilecek yükümlülüklerinize ilişkin herhangi bir sorumluluk kabul etmemekteyiz.

8. ÇEREZLER

Web sitemizde, sizi web sitemizin diğer kullanıcılarından ayırt etmek için çerezler (web sitesi kullanıcılarının bilgisayarına yerleştirilen küçük dosyalar) kullanılabilir. Bu, web sitemizi gezerken size iyi bir deneyim sunmamıza ve sitemizi geliştirmemize olanak verir. Çerezleri, bilgi akışını analiz etmek; hizmetleri, içeriği ve reklamları kişiselleştirmek, reklam etkinliğini ölçmek ve güven ve güvenliği desteklemek için kullanırız.

Bazı çerezler Kişisel Bilgiler içerir – örneğin, giriş yaparken “beni hatırla” tuşuna bastığınızda bir çerez kullanıcı adınızın hatırlanmasını sağlar. Çoğu çerez kullanıcıların kimliğini belirlemek yerine kullanıcıların sistemlere nasıl ulaştığı ve nasıl kullandığını veya kullanıcının yeri gibi daha genel bilgileri toplar. 

Yalnızca çerez kullanarak erişilebilecek bazı hizmetler sunarız. Genel olarak çerezler dört farklı işlevi yerine getirmektedir:

Temel Çerezler

Bazı çerezler sistemin çalışması için gereklidir. Örneğin, bazı çerezler kayıtlı kullanıcıları belirlememize ve tüm sisteme ulaşmalarını sağlamamıza olanak verir. Eğer kayıtlı bir kullanıcı bu çerezleri engellemeyi tercih ederse, Kullanıcı sistemin tüm içeriğine erişim sağlayamayabilir.

8.1 Performans Çerezleri

Bazı çerezler, kullanıcıların sistemi nasıl kullandığını analiz etmek ve sistem performansını izlemek için kullanılabilir. Bu, sunulan içeriği özelleştirerek ve ortaya çıkabilecek sorunları hızlı bir şekilde belirleyip ortadan kaldırarak kaliteli bir deneyim sunmamıza olanak verir. Örneğin, performans çerezleri hangi sayfaların daha popüler olduğunu takip etmek ve bazı sayfalarda neden hata mesajı alındığını belirlemek için kullanılabilir. Bu çerezler ayrıca kullanıcıların Sistemi kullanımına göre ilgi alanlarına giren ürün ve web sitesi hizmetlerini öne çıkarmak için kullanılabilir.

8.2 İşlevsel Çerezler

İşlevsel çerezler bazı kullanıcı tercihlerini hatırlamamıza olanak sağlar.

8.3 Davranış Hedefli Reklam Çerezleri

Kullanıcılar ve ilgi alanları ile ilişkili reklamları Kullanıcılara sunmak için çerezler kullanabiliriz. Oriflame ayrıca pazar araştırması, gelir takibi, site performansını artırma ve bu şartlar ve koşullar ile telif hakkı politikasına uyumu denetleme amacıyla üçüncü tarafların çerezlerini kullanabilir.

İnternet tarayıcılarının buna izin vermesi halinde Kullanıcılar her zaman çerezleri engelleyebilir; ancak çerezlerin engellenmesi bazı Oriflame Sistemleri’nin çalışmasını etkileyebilir.

Çerezlerin nasıl engellenebileceğine ilişkin detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Şirketlerin çerezleri nasıl kullandığına dair detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz. 

8.4. Google Analytics

Ziyaretçilerin sitelerimiz ve uygulamalarımızla nasıl etkileşim kurduğunu anlamak için Google Analytics'i kullanırız. Bu, web sitemizi ziyaret ettiğinizde veya mobil uygulamalarımızdan birini kullandığınızda, tarayıcınız otomatik olarak belirli bilgileri Google'a gönderir. Buna, örneğin, ziyaret ettiğiniz sayfanın web adresi ve IP adresiniz dahildir. Google teknolojisinin bu bağlantıyı takiben veriyi nasıl topladığını ve işlediğini ayrıntılı olarak bulacaksınız: https://www.google.com/policies/privacy/partners

Google Analytics'in tarayıcınızda kullanılmasını istemiyorsanız, Google Analytics tarayıcı eklentisini yükleyebilirsiniz. Google Analytics ve Google gizlilik politikası hakkında daha fazla bilgiyi burada bulabilirsiniz.

9. GİZLİLİK POLİTİKAMIZDA YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER

İleride Gizlilik Politikamızda yapacağımız her türlü değişiklik web sitemizde yayınlanacak ve gerektiğinde tarafınıza e-posta veya başka bir yöntemle bildirim yapılacaktır. Değişikliklere aynı zamanda kurumumuzdan da erişilebilecektir. Değişiklikler yayın tarihinde yürürlüğe girecektir. Gizlilik Politikamızdaki değişikliğin yayınlanmasını takiben web sitemizi kullanmanız veya bir sipariş vermeniz söz konusu değişiklikleri kabul ettiğiniz anlamına gelecektir.

10. İLETİŞİM VE ŞİKAYETLER

Gizlilik Politikamıza ilişkin soru, yorum ve taleplerinizi müşteri hizmetlerimize veya bu konuya özel e-posta adresimize iletebilirsiniz: privacy@oriflame.com.

Bu Gizlilik Politikasına uygun davranmadığımızı düşünüyorsanız yada “Haklarınız” maddesi kapsamında bilgi almak istiyorsanız; mhb@oriflame.com adresine eposta gönderebilir veya (0 212 355 60 60) numaralı telefondan müşteri hizmetlerimize ulaşabilir, ayrıca yukarıda belirtilen adrese e-posta gönderebilirsiniz.  Lütfen Gizlilik Politikasının hangi açılardan ihlal edildiğini düşündüğünüzü olabildiğince detaylı bir şekilde açıklayınız. Şikâyetiniz derhal işleme alınacaktır


 [1] Bu kapsamdaki haklarınız 07/10/2016 tarihinde yürürlüğe girecektir.